CATALÀ ¦ ESPAÑOL ¦ ENGLISH ¦ FRANÇAIS ¦
  Presentació

  Contacte


  D.O. ALELLA
  D.O. CAVA
  D.O. CATALUNYA

COMANDA


  El Celler
  Terreny / Microclima
  Varietats / Envelliment
  Nacional / Exportació

Juan Antonio Perez Roura és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-te de com recaiem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s'estableixen les bases sobre les quals Juan Antonio Perez Roura, amb domicili al carrer Felipe II, 143 08027 Barcelona, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a Juan Antonio Perez Roura, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A què ens comprometem

A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.

A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos.

A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.

A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.

A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

Quines dades personals utilitzem

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

Sol·licitud d'informació per part de l'usuari.

Depenent de la finalitat per a la qual s' aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l' usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que les facilita, està acceptant que recaptin, emmagatzememem i usem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes sent el consentiment de l' interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari, en aportar les dades requerides en els formularis és l'únic responsable de la veracitat de les

dades remeses, garantint i responent de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades.

Quins drets té sobre les dades personals aportades

Un cop aportades les dades personals tindrà dret a:

  • Consultar qualsevol dubte ja que se l'informi de com usem les dades ja obtenir ACCÉS als mateixos.
  • Que es RECTIFIQUI o esborra la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el tractament de la mateixa.
  • CANCEL·LACIÓ de les dades.
  • OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.
  • PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a Juan Antonio Perez Roura, al carrer Felipe II, 143 08027 Barcelona a través de l' adreça de correu electrónico: roura@roura.es

A més, podrà presentar una reclamació davant l' autoritat de control, en aquest cas, l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

Seguretat i emmagatzematge de les dades

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-les i mantenir-les de forma segura.

Quines dades personals compartim amb tercers

No es preveuen cessions de dades llevat d' aquells casos en què existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.( +34.933527456 - Fax +34.933524339 - roura@roura.es
disseny Usón amb tecnologia Vinum.cat