CATALÀ ¦ ESPAÑOL ¦ ENGLISH ¦ FRANÇAIS ¦
  Presentació

  Contacte


  D.O. ALELLA
  D.O. CAVA
  D.O. CATALUNYA

COMANDA


  El Celler
  Terreny / Microclima
  Varietats / Envelliment
  Nacional / Exportació

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat Juan Antonio Perez Roura li informa que és titular del lloc web. D' acord amb l' exigència de l' article 10 de l' esmentada Llei, informa de les dades següents:

  • El titular d'aquest lloc web és: Juan Antonio Perez Roura
  • NIF: 36455617L
  • Domicili social: carrer Felipe II, 143 08027 Barcelona

Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de l'esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d' aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d' obligat compliment.

Ús del Portal

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Juan Antonio Perez Roura o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s' estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Juan Antonio Perez Roura ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Juan Antonio Perez Roura, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, si s' escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d' altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Juan Antonio Perez Roura es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atiquin contra la joventut o la infància, l' ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Juan Antonio Perez Roura no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Juan Antonio Perez Roura serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges,

so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l' autorització de Juan Antonio Perez Roura.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Juan Antonio Perez Roura. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Juan Antonio Perez Roura.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Juan Antonio Perez Roura no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus

o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho

Modificacions

Juan Antonio Perez Roura es reserva el dret d' efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, Juan Antonio Perez Roura no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Juan Antonio Perez Roura assumirà cap responsabilitat pels continguts d' algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d' Internet.
Igualment, la inclusió d' aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d' associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d' exclusió

Juan Antonio Perez Roura es reserva el dret a denegar o retirar l' accés a portal i/ o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d' un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d' Ús.

Generalitats

Juan Antonio Perez Roura perseguirà l' incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Juan Antonio Perez Roura podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Juan Antonio Perez Roura i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.
( +34.933527456 - Fax +34.933524339 - roura@roura.es
disseny Usón amb tecnologia Vinum.cat